Σύστημα εξάτμισης & φιλτραρίσματος περιβλήματος λευκού καπνού

  • Σύστημα εξάτμισης & φιλτραρίσματος περιβλήματος λευκού καπνού

    Σύστημα εξάτμισης & φιλτραρίσματος περιβλήματος λευκού καπνού

    Το WHITE FUME ENCLOSURE EXHAUSTING & FILTERING SYSTEM είναι ένα σύστημα ελέγχου και φιλτραρίσματος των λευκών καπνών που παράγονται σε βιομηχανικές διεργασίες.Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να εξάγει και να φιλτράρει τον επιβλαβή λευκό καπνό που παράγεται για να διασφαλίζει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και την περιβαλλοντική ασφάλεια.Συνήθως αποτελείται από ένα κλειστό περίβλημα που περιβάλλει τον εξοπλισμό ή τη διαδικασία που παράγει λευκό καπνό και είναι εξοπλισμένο με σύστημα εξάτμισης και φιλτραρίσματος για να διασφαλιστεί ότι ο λευκός καπνός δεν διαφεύγει ή δεν προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον.Το σύστημα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εξοπλισμό παρακολούθησης και ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι οι εκπομπές λευκού καπνού συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς.Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ WHITE FUME ENCLOSURE χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική, την επεξεργασία μετάλλων, τη συγκόλληση, τον ψεκασμό και άλλες βιομηχανίες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο χώρο εργασίας, την προστασία της υγείας των εργαζομένων και τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.